එක්ව නැගී සිටිමුද? බෙදී වෙන්වී වැනසෙමුද?

උන්මත්තක හිට්ලර් ගේ පිරිසිදු ආර්්‍ය ජාතියක් යන සංකල්පය නිසා මිය ගිය ප්‍රමාණය - මිලියන 70

ත්‍රස්තවාදී ප්‍රභාකරන්ගේ ඊලාම් යුද්ධය නිසා මිය ගිය ප්‍රමාණය - ලක්ෂ 1 - ලක්ෂ 1.5

බොදු බල සේනා ව්‍යාපෘතිය නිසා මිය ගිය යන්නට නියමිත ප්‍රමාණය - ??????????

නැවතත් රට සිවිල් යුද්ධයකට යන තුරු බලා සිටිමුද.....?

නැතිනම් අවුරුදු විසි පහක කෘර යුද්ධයෙන් ගලවාගත් මව්බිම අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් සාමයෙන් හා සහජීවනයෙන් යුතු රටක් කරමුද?

තීරණය ඔබ අතේ.

සිතන්න.! 

විසිපස් වසරක යුද්ධය අවසන් වී ඇති මේ තීරණාත්මක මොහොතේ ආගම් හෝ ජාතීන් වශයෙන් නොබෙදී රට සංවර්ධනය කරන්නට වෙන කිසිම දිනක නොලැබෙන අවස්ථාවක් ලැබී තිබියදී, බෙදී වෙන්වී රට නැවතත් ආගමේ නාමයෙන් යුද්ධයකට තල්ලු කරනවාද? නැතිනම් තවත් එන්නට සිටින ගිනිය නොහැකි සං්‍යයාවක් වන අනාගත පරපුරු වලට සාමයෙන් ජීවත්විය හැකි එක්සත් ලංකාවක් බිහි කරනවාද?

තීරණය ඔබ අතේ.

එක්ව නැගී සිටිමුද? බෙදී වෙන්වී වැනසෙමුද?0 comments:

Post a Comment